UDANNELSE OG KOMPETENCER

Kvalifikationer + egenskaber = kompetencer

På denne side vil du først kunne læse om de kompetencer, jeg har fået i forbindelse med min uddannelse, og derefter vil du kunne se mit uddannelsesforløb.

Når du har læst nedestående kan det meget vel være, at du har lyst til at downloade mit CV.

 

Kompetencer

Som bachelorstuderende på International Virksomhedskommunikation i Spansk har jeg (nu på 5. semester) fået erfaring og arbejdet med flere fagområder. Det er både i forhold til Virksomhedskommunikation, Spansk samt It og Kommunikation. De vil bliver uddybet herunder.

Virksomheds-kommunikation
Spansk
It og Kommunikation

Sproglige kompetencer

Generelt set det for mig som kommunikationsstuderende væsentlig at være velformuleret og have flair for at kommunikere, således det er let og forståeligt.

I kraft af sproglige kurser med spansk samt et udlandsophold har jeg oparbejdet skriftlige og mundtlige kompetencer i fremmedsproget spansk. I det følgende vil du kunne læse mere specifikt om hvilke forretningsbreve og oversættelser, jeg har erfaring med.

 

Oversættelse og udformning af forretningsbreve

Jeg har hhv. arbejdet med at oversætte skriftlige tekster samt udforme forretningsbreve på spansk indeholdende de respektive forholdsregler, der gælder for den kommunikative udformning i forbindelse med virksomheder og organisationer.

 

Oversættelsesstrategi og fagkommunikation

Derudover har jeg stiftet bekendtskab med at vælge den rette oversættelsesstrategi, således den rammer den eksakte målgruppe.

Jeg har endvidere fået erfaring med at oversætte tekster inden for områderne teknisk og juridisk fagkommunikation. Eksempler på tekster, kan du se under min portfolio.

 

It og Kommunikation – WordPress, Photoshop og InDesign

Webdesign og Webkommunikation

Jeg har fået viden om og arbejdet med webdesign og webkommunikation. Det gælder udformning tekst, opbygning og opsætning af hjemmeside i WordPress herunder søgemaskineoptimering (SEO) samt at anvende grafiske værktøjer i form af Photoshop og InDesign. Du kan se eksempler på, hvad jeg har lavet i min portfolio.

Dertil har jeg i kraft af flere år erfaring kompetencer i at arbejde i Microsoft Office-programmerne: Word, Excel og PowerPoint.

Jeg har udover ovenstående flair for at se og lave et flot layout og design. Et eksempel på det er mit CV, som jeg har lavet i InDesign. Du kan downloade og se det her.

Samarbejde og gruppearbejde

På Aalborg Universitet (AAU) indgår samarbejde og gruppearbejde som en væsentlig del af måden, som vi arbejder på – og er således også en del af min hverdag på studiet. Det er i særdeleshed, når der er tale om projekter på hvert semester.

 

Problembaseret Læring

Vi arbejder med Problembaseret Læring (PBL), hvilket vil sige, at vi som studerende får redskaber til selvstændigt at tilegne os viden og færdigheder. En arbejdsmetode som helt sikkert er med til at styrke mine kompetencer i forbindelse med et fremtidigt job.

Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere og studere problembaseret læring nærmere, kan du kan læse mere på Aalborg Universitets hjemmeside.

Uddannelsesforløb

2016: Udlandsophold (på 4. semester) i Granada, Spanien.

Universidad de Granada (UGR) 

Du kan læse om mit udlandseventyr lige her.

 

2014-2017: Bachelor i International Virksomhedskommunikation i Spansk

Aalborg Universitet

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om uddannelsen, kan du læse en beskrivelse af den på Aalborg Universitets hjemmeside.

 

2011-2014: Studentereksamen (STX)

Spansk A, Engelsk A og Samfundsfag B

Aalborg Studenterkursus

 

1997-2008: Folkeskole

Nr. Kongerslev Skole (0.-6. klasse) samt Kongerslev Skole (7.-9. klasse)